De Oracle Code One conferentie zit er weer op! Na 4 intense dagen, gevuld met talks en sessies over uiteenlopende onderwerpen, kunnen we een overzicht maken van de voornaamste onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Dit geeft direct een beeld van wat er speelt binnen de Java wereld. 

Launch Java 13

Zoals vermeld in ons vorig blogartikel viel Code One samen met de launch van Java 13. Vooral in de keynotes werd hierop gefocust. Ze moedigden ook aan Java te blijven updaten. Met de halfjaarlijkse releases van Java volgen nieuwe wijzigingen elkaar namelijk snel op. De wijzigingen zijn eerder subtiel in vergelijking met wat we bijvoorbeeld bij de release van Java 8 hebben gezien. Verschillende talks richtten zich dan ook niet zozeer op Java 13, maar lichtten de laatste nieuwe wijzigingen, van Java 8 tot 13, meer in detail toe. Verder kregen we een zicht op wat we nog zoal kunnen verwachten in toekomstige versies van Java.

Serverless functions

Enkele van de buzzwords die we regelmatig hoorden waren “cloud native” en “serverless”. Deze laatste lichten we je even toe.

Minder benodigde resources

Het gebruik van serverless functions is de laatste jaren een opkomende trend. Het zijn kleine stukjes code die één specifieke taak uitvoeren. Het principe hierachter is dat een functie losstaand is en enkel wordt uitgevoerd wanneer nodig. Hierdoor verbruikt het dus enkel de benodigde resources wat in sommige gevallen kostenbesparend kan zijn.

Zo laag mogelijke opstarttijd

Om serverless optimaal te benutten zorg je best voor een zo laag mogelijke opstarttijd. Java, de JVM en Java frameworks zoals Spring staan over het algemeen niet bekend om de snelle opstarttijd. Om Java dan toch geschikt te maken voor serverless, is de voorbije jaren hard gewerkt aan oplossingen die de opstarttijd sterk verbeteren. Deze oplossingen omvatten GraalVM, Quarkus, MicroProfile en Micronaut. GraalVM is een nieuwe JVM die Java applicaties sneller moet kunnen uitvoeren door gebruik te maken van een nieuwe JIT (just in time) compiler. Quarkus, MicroProfile en Micronaut zijn frameworks die zich richten op een kleinere voetafdruk met onder andere minder overhead en snellere opstarttijden.

Binnenkort schrijven we een uitgebreider artikel over Serverless. Hou dus zeker onze pagina in de gaten!

Oracle Code One Highlights

Microservices

Sinds enkele jaren worden applicaties opgebouwd met microservices. Dit betekent dat één grote applicatie wordt opgesplitst in meerdere, kleinere applicaties die telkens instaan voor één bepaalde functionaliteit. Dit zorgt er onder andere voor dat verschillende teams tegelijkertijd aan een groter geheel kunnen werken en dat individuele microservices apart in productie kunnen worden gesteld. Microservices moeten de productiviteit dus ten goede komen!

Microservices zijn niet nieuw, toch werd er op de conferentie nog steeds veel aandacht aan besteed. Dit omdat een groot deel van de ontwikkelaars nog steeds aan legacy projecten werken, die nog tot een microservice architectuur omgevormd moeten worden. Er werden onder andere talks gegeven over de best practices en hoe één grote applicatie het best kan worden omgezet naar microservices. Daarnaast werd er ook gesproken over hoe de communicatie tussen microservices het best kan worden aangepakt. 

Een trend die de laatste jaren ook aan het opkomen is, is het opsplitsen van de frontend applicatie in microservices. Ook dit topic kwam aan bod.

Highlights Oracle Code One

IoT, Blockchain & machine learning

Verschillende onderwerpen die besproken werden, zijn rechtstreeks toepasbaar in onze job als consultant. Denk hierbij aan de talks over microservices, de nieuwe versie van Java en serverless oplossingen. Andere talks richtten zich op andere onderwerpen die voor de meesten wellicht iets minder toepasbaar zijn. Voorbeelden zijn IoT, blockchain en machine learning.

Dergelijke talks geven wel een idee welke nieuwe technologieën er in ontwikkeling zijn en op welke manier deze kunnen worden toegepast. Wist je trouwens dat IoT en machine learning reeds op grote schaal worden toegepast? Eén van de talks schetste de werking van een beveiligingssysteem dat door middel van ‘deep learning’ inbrekers kon herkennen op de livestream van een internet camera. Zodra inbrekers worden gedetecteerd, ontvangt de eigenaar een push notification. Cool, toch? 

Terug huiswaarts met een koffer vol technische goodies en kennis!

Dit waren natuurlijk maar enkele highlights van de 4 dagen durende ‘Oracle Code One’ conferentie. We gaan naar huis boordevol nieuwe kennis, een koffer vol tech goodies en veel goesting om deze kennis bij onze klanten toe te passen!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Altijd al willen weten waar we ons allemaal mee bezig houden doorheen het jaar? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en krijg al ons nieuws, vers van de pers.

Style elements blue